گزارش برگزاری وب کنفرانس

  • پرینت

گزارش برگزاری وب کنفرانس

محل اجرا:اداره تکنولوژی استان کهگیلویه و بویراحمد

در تاریخ 96/9/29 راس ساعت 9 در سالن اداره تکنولوژی استان کارگاه دانش افزایی و شفاف سازی شیوه نامه های قرآن و آن عملکرد پیامهای آسمانی و وب کنفرانس به شرح ذیل برگزار شد.

جزئیات وب کنفرانس در فایل پیوستی زیر

پیوست ها:
فایلتوضیحاتحجم فایل
دانلود این فایل (گزارش وب کنفرانس.pdf)گزارش وب کنفرانس.pdf 3013 Kb