بازدید سرگروههای آموزشی از هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش شهرستان کهگیلویه

  • پرینت

در تاریخ 03 / 11 /96 سرگروههای فنی و حرفه ای و کاردانش استان از هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش شهید باهنر ، علامه دهخدا، هفده شهریور، دارالفنون، مطهر و فاطمیه شهرستان کهگیلویه بازدید آموزشی به عمل آورده و به صورت کاملا تخصصی به بیان نقاط ضعف و قوت و ارائه راهکار  و پیشنهادات مناسب پرداخته و پس از پایان بازدید آموزشی کارگاه آموزشی و توانمندسازی هنرآموزان در تمامی دروس و رشته ها در محل هنرستان فنی هفده شهریور برگزار گردید و هنرآموزان و سرگروههای آموزشی به تبادل نظر و توجیه برنامه های دبیرخانه های راهبری پرداختند.