خبر فوری

  • پرینت

اولین کارگاه و جلسه هم اندیشی سرگروههای درسی با حضور مدیر کل و معاونین و کارشناسان شنبه  29 شهریور ساعت 9 صبح برگزار می گردد