لینک های مرتبط

فیش حقوقی شاغلین
فیش حقوقی شاغلین
حکم حقوقی شاغلین
سامانه ثبت نام الکترونیکی
فیش حقوق بازنشستگان
سامانه نقل وانتقالات داخلي استان1391
حکم حقوقی بازنشستگان
پورتال هوشمند سازی مدارس
roshd
پایگاه اطلاع رسانی دولت

کارت شارژ و وایمکس

کارت شارژ

نفرات برتر مسابقات

 لیست افرادی که در مسابقات و جشنواره های مختلف  گروههای آموزشی سال تحصیلی93-1392حائز رتبه کشوری شده اند

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تدریس

مقطع

منطقه/شهرستان

رتبه

نوع فعالیت

1

امیر فضیلت جو

عربی

متوسطه دوم

بویراحمد

اول کشوری

تولید محتوای الکترونیکی

2

زهرا دره شوری

ادبیات

متوسطه اول

گچساران

اول کشوری

آزمون آنلاین

3

لاله بهاری

علوم قرآنی

متوسطه اول

گچساران

اول کشوری

آزمون آنلاین

4

کورش رفیعی

علوم اجتماعی

متوسطه اول

بهمئی

دوم کشوری

تولید محتوای الکترونیکی

5

شهین هاشمیان

ادبیات فارسی

متوسطه اول

گچساران

دوم کشوری

جشنواره  مجازی الگوی برتر تدریس

6

ثریا پشت دار

فرهنگ و هنر

متوسطه اول

گچساران

سوم کشوری

جشنواره تدریس مجازی

7

عالم تاج جنتی منش

علوم قرآنی

متوسطه اول

باشت

سوم کشوری

آزمون آنلاین

8

مظفر صداقت اصل

علوم قرآنی

متوسطه اول

لنده

سوم کشوری

آزمون آنلاین

9

علی سیدی

علوم اجتماعی

متوسطه اول

بهمئی

سوم کشوری

جشنواره الگوی برتر تدریس

10

محمد فصیحی اردکانی

آمادگ دفاعی

متوسطه دوم

گچساران

سوم کشوری

جشنواره الگوی برتر تدریس

11

محمدعلی راستی

فیزیک

متوسطه دوم

گچساران

برگزیده کشوری

طراحی سوال برتر

12

حجت الله احمدی کتج

جغرافی

متوسطه دوم

لنده

برگزیده کشوری

جشنواره تجربیات موفق درس جغرافی

13

احسان ساسانی نژاد

مکانیک خودرو

فنی و حرفه ای

کهگیلویه

رتبه برترکشوری

تولید محتوای الکترونیکی

14

عالم تاج جنتی منش

عربی

متوسطه اول

باشت

پذیرش مقاله کشوری

پذیرش مقاله در مجله الکترونیکی المبین2

15

ژیلا انجم روز

عربی

متوسطه اول

بویراحمد

هشتم کشوری

جشنواره تدریس فعال یاددهی- یادگیری

16

داوود نیک بخت

زمین شناسی

متوسطه دوم

بویراحمد

 عالی (سرگروه برتر کشوری)

کسب امتیاز100 توسط دبیرخانه راهبری دروس از 100 امتیاز

17

ابراهیم دباغ

علوم اجتماعی

متوسطه دوم

بویراحمد

عالی (سرگروه برتر کشوری)

کسب امتیاز100 توسط دبیرخانه راهبری دروس از 100 امتیاز

18

محمدرضا نصیب

اقتصاد

متوسطه دوم

بویراحمد

عالی (سرگروه برتر کشوری)

کسب امتیاز100 توسط دبیرخانه راهبری دروس از 100 امتیاز

19

رویا  نیک اقبال

مدیریت خانواده

فنی و حرفه ای

بویراحمد

سرگروه با رتبه عالی کشوری

سرگروه با رتبه عالی

20

نظام خوش سخن

 

کار و فنآوری

متوسطه اول

بویراحمد

سرگروه با رتبه عالی کشوری

سرگروه با رتبه عالی

21

علی رضا شرفی

حرفه و فن

متوسطه اول

بویراحمد

سرگروه با رتبه عالی کشوری

سرگروه با رتبه عالی

22

مجتبی دژند

فرهنگ وهنر

متوسطه اول

بویراحمد

سرگروه با رتبه عالی کشوری

سرگروه با رتبه عالی

23

حسین تاوانه

رایانه

متوسطه دوم

بویراحمد

عالی (سرگروه برتر کشوری)

کسب امتیاز100 توسط دبیرخانه راهبری دروس از 100 امتیاز

24

برزو جمالیان

ادبیات

متوسطه دوم

بویراحمد

خیلی خوب (سرگروه برتر کشوری)

کسب نمره بالاتر از میانگین کشوری توسط دبیرخانه راهبری دروس

25

عبدالحمید پناهی

ادبیات

متوسطه دوم

بویراحمد

خیلی خوب (سرگروه برتر کشوری)

کسب نمره بالاتر از میانگین کشوری توسط دبیرخانه راهبری دروس

26

مسیح طهمورثی

فلسفه

متوسطه دوم

بویراحمد

سرگروه برتر کشوری خیلی خوب (سرگروه برتر کشوری)

کسب نمره بالاتر از میانگین کشوری توسط دبیرخانه راهبری دروس

27

علی پورک پور

 

مدیر اجرایی

متوسطه دوم

بویراحمد

خیلی خوب (سرگروه برتر کشوری)

کسب نمره بالاتر از میانگین کشوری توسط دبیرخانه راهبری دروس

28

رحیم بهمنی

مطالعات اجتماعی

متوسطه اول

بویراحمد

سرگروه با رتبه خیلی خوب کشوری

پایگاه کیفیت بخشی

29

روانبخش جهانشاهی

مطالعات اجتماعی

متوسطه اول

بویراحمد

سرگروه با رتبه خیلی خوب کشوری

پایگاه کیفیت بخشی

30

صدرالدین وهابی

زبان انگلیسی

متوسطه اول

بویراحمد

سرگروه با رتبه خیلی خوب کشوری

پایگاه کیفیت بخشی

31

علی کرم نیک بخت

زبان انگلیسی

متوسطه اول

بویراحمد

سرگروه با رتبه خیلی خوب کشوری

پایگاه کیفیت بخشی

32

محسن محنایی

ادبیات فارسی

متوسطه اول

بویراحمد

رتبه پنجم کشوری

پایگاه کیفیت بخشی

رو به بالا

بازدید کنندگان930310نفر می باشد