امروز، چهارشنبه 15 / 4 / 01

ساعت شروع آزمون 18الی18.30 عصرچهارشنبه27/ 11/ 1400 دانش آموزان در این تاریخ بعد از انتخاب آزمون وارد صفحه ثبت نام می شوند با کلیک روی گزینه ثبت نام کاربری ورمز برای خود تعریف و وارد آزمون می شوند( اداره تکنولوژی وگروههای آموزشی استان کهگیلویه وبویراحمد)

هيچ آزمون فعالي يافت نشد!