امروز، پنجشنبه 30 / 3 / 98

دانش آموزان برای شرکت دراین آزمون ابتدا باید ثبت نام کنند نام کاربری کد دانش آموز وبرای خود یک رمز تعریف کنند سپس بعد از ثبت نام وارد سامانه شوند و آزمون دهنددر صورت بروز مشکل با شماره 09171451705مهندس نیک بخت تماس بگیرید به ای پی های تکراری ترتیب اثر داده نمی شود.

هيچ آزمون فعالي يافت نشد!